Lav influensaaktivitet i Norge

Det er ikke påvist influensavirus i den nye influensasesongens første uke. Siden mai i fjor er det kun registrert 23 influensatilfeller i Norge, ifølge FHI.

Det er registrert 23 influensatilfeller i Norge i perioden mai til september. Foto: NTB 

Innenriks

Det er nå oppstart av en ny influensasesong. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) viser overvåkingen fra forrige uke at influensaaktiviteten i Norge er svært lav.

I forrige uke (uke 40) fikk 0,2 prosent av dem som gikk til legen, diagnosen influensalignende sykdom, noe som indikerer svært lavt nivå av influensa.

Nivået er svært lavt i alle fylker, ifølge FHI.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det ikke påvist influensavirus i den nye sesongens første uke. I hele perioden siden mai 2020 er det kun påvist 23 influensavirus.

De skriver at rundt en tredel av alle viruspåvisninger forrige sesong ble gjort helt i slutten av sesongen.

(©NTB)