Erna Solberg etterlyser penger til ferjeløfte

Statsministeren lover å kvittere ut opposisjonens ferjeenighet, men savner svar på hvordan den skal finansieres.

Statsminister Erna Solberg (H) må finne seg i å bli diktert av stortingsflertallet om kutt i ferjeprisene. Her er hun i stortingssalen. Foto: Heiko Junge / NTB 

Innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) er ikke overrasket over enigheten mellom opposisjonspartiene på Stortinget om halvering av ferjeprisene.

Men hun vil gjerne vite hvor partiene har tenkt å hente pengene fra.

– Hvis man er blitt enig om å plusse på, så må man også ha en form for enighet om hvor man skal kutte, sier Solberg til NTB.

Bred enighet

Det er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, SV og Rødt som har funnet sammen i saken.

Enigheten mellom de fem opposisjonspartiene, som til sammen har solid flertall i Stortinget, går ut på at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett må komme tilbake til Stortinget med en forpliktende plan for halvering av ferjeprisene.

Halveringen skal gjelde på både riksveisambandet og fylkesveisambandet, og det må også leveres et kutt i ferjetakstene i inneværende år. I tillegg ber opposisjonen om lavere takster for pendlere.

– Det de har gjort, er egentlig å spille ballen til oss. Så skal vi, som mindretallsregjering, selvfølgelig kvittere ut på det, sier statsministeren til NTB.

Advarer mot bindinger

Solberg understreker at hun ikke selv er mot kutt i ferjeprisene, snarere tvert imot. Hun tror også det vil være mulig å finne rom for dette i budsjettene, kanskje spesielt hvis ferjeprisene ses i sammenheng med den borgerlige enigheten om bompenger.

Men utgifter må veies mot hverandre, advarer hun.

– Alle må tenke over at det å binde utgifter, som ikke er koronarelaterte, for neste stortingsperiode, fratar handlingsrom på alle andre områder. Det betyr at det blir mindre rom for andre utgifter, sier Solberg.

– Den store utfordringen framover blir å få rom til alle de ønskene alle har.

Vil ikke spesifisere

Kostnaden for halvering av ferjeprisene er anslått til rundt 1,5 milliarder kroner. Sverre Myrli, transportpolitisk talsperson i Ap, sier han er sikker på at det skal la seg gjøre å finne pengene.

– Bare Nasjonal transportplan har en ramme på 1.000 milliarder kroner. Da å finne halvannen milliard i året er fullt mulig hvis det er politisk vilje til det, sier Myrli til NTB.

Men Myrli vil ikke spesifisere nærmere hvor han har tenkt å hente summen fra.

Bård Hoksrud, transportpolitisk talsperson i Frp, trekker fram byråkrati, klimatiltak og asylpolitikken som områder der det kan kuttes for å skaffe penger til billigere ferjebilletter.

– Hvis det er politisk vilje, så er det ikke noe problem i det hele tatt, sier han.

Fylkene ønsker forhandlinger

Samferdselsdepartementet opplyser til NTB at det er for tidlig å si noe om når reduserte ferjepriser kan bli en realitet, eller hva tiltaket vil koste.

– Men vi vil nå starte en prosess for å følge opp Stortingets vedtak, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF).

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland mener for sin del at det haster.

Allerede mandag kveld, like etter at ferjeforliket mellom «firerbanden» Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV ble kunngjort, tok Norvoll kontakt med sine kolleger i alle fylkene for å bane vei for forhandlinger med staten.

– Alle vil jo dette og er glade for at Stortinget går inn for å få ned prisene. Nå må vi få gjort dette på en måte som blir bra, sier Norvoll til NTB.

(©NTB)