Regjeringen foreslår pakke på 100 millioner til barn og unge med funksjonshemning

I statsbudsjettet for 2021 setter regjeringen av 100 millioner kroner til barn og unge med funksjonshemning, bekrefter Nikolai Astrup (H) overfor TV 2.

I statsbudsjettet setter regjeringen av 100 millioner kroner til barn og unge med funksjonshemning. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB 

Innenriks

Kommunal- og moderniseringsministeren sier til kanalen at regjeringen anerkjenner den veldig krevende situasjonen som mange, særlig barn og unge funksjonshemmede, har stått i gjennom koronakrisen.

– Derfor setter vi nå av 100 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021 som skal gå til kommunene og til dette formålet for å bidra til sårt tiltrengt avlastning for pårørende og et godt tilbud for rehabilitering og avlastning for barn og unge funksjonshemmede, sier han.

– Gjør kjempejobb

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier at det er viktig at disse familiene nå får støtte for å ta igjen noe av det tapte.

– Dette er familier som gjør en kjempejobb. Jeg mener også at de gjør en innsats for samfunnet vårt, og plutselig satt de med alt i hendene selv. Det er vårt ansvar å bidra, og vi stiller opp med 100 millioner kroner.

I forrige uke la Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) fram en undersøkelse hvor det kommer fram at dårligere funksjonalitet og mer angst og depresjon er blant konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene for personer med funksjonshemmng og kronisk syke.

Avhengige av at kommunene følger opp

Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO sier at denne gruppen nå er avhengig av å få tjenestetilbudet tilbake. Hun håper også at kommunene vil følge opp regjeringens forslag til bevilgning.

– At regjeringen nå signaliserer en forventning og en intensjon, det er bra. Men vi er smertelig klar over at et rammetilskudd ikke nødvendigvis kommer helt fram. Vi er avhengig av at budsjettprosessene i kommunene faktisk følger det opp, og at fylkesmennene følger opp kommunene sine, sier hun til TV 2.

SVs Karin Andersen, som leder Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, mener det er bra med mer penger, men tror at hvis de ikke øremerkes, så vil de like gjerne bli brukt til andre formål.

– Koronatiltakene har gått massivt ut over funksjonshemmede og pårørende og svekket kommuneøkonomien kraftig. Mer penger uten krav til bruk vil derfor bare havne inn i et stort sluk nå, sier hun.

(©NTB)