3.800 bussjåfører streiker i Oslo og Viken

Søndag morgen gikk 3.800 bussjåfører i Oslo og Viken ut i streik etter at det ble brudd i forhandlingene fire timer på overtid natt til søndag.

Fra arbeidstidens start søndag 20. september er 3.800 bussjåfører i Oslo og Viken tatt ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen natt til søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB 

Arbeidstakerorganisasjonene holder pressekonferanse etter at meklingen ikke førte fram, og bussjåfører i Oslo og Viken går ut i streik fra søndag morgen Foto: Terje Pedersen / NTB 

Innenriks

De 3.800 sjåførene gikk ut i streik klokka 6 søndag morgen.

Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet mener at arbeidsgiverne har vist manglende vilje til å komme dem i møte.

– Vi er skuffet over at arbeidsgiver ikke forstår at bussjåførene har blitt hengende etter lønnsmessig. Vi har en enighet fra tidligere om at lønna skal nærme seg industriarbeiderlønn, og så får vi et tilbud som går i feil retning. Det er løftebrudd, sa forbundssekretær Dag Einar Sivertsen i Fellesforbundet etter at bruddet var et faktum.

Større avstand

Arbeidstakerorganisasjonene mener at avstanden til industriarbeiderlønnen de siste årene er blitt stadig større.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes, mener at arbeidsgiverne har brukt koronapandemien som et påskudd i forhandlingene.

– Busselskapene er ikke i noen krise og nesten ingen sjåfører er permittert. Likevel skal sjåførene nok en gang ta til takke med smuler. Det finner vi oss ikke i, sier Klungnes.

I tillegg til lønnskravet krever de fire arbeidstakerorganisasjonene som nå har tatt ut medlemmer til streik, at sikkerhetssjekk av bussene bør være en del av arbeidstiden.

– Vi ber arbeidsgivere tenke seg om og komme tilbake med et akseptabelt tilbud slik at vi kan få avsluttet streiken raskt og uten at det berører uskyldige unødig. Slik som vi ser det, hadde vi ikke noe annet valg enn å gå til streik, sier Klungnes.

– Svært høye krav

– Arbeidstakersiden kom til mekling med svært høye krav, som vi dessverre ikke hadde muligheter for å kunne innfri, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.

Han mener at færre reisende og reduserte billettinntekter har medført en vanskelig og usikker situasjon.

– Det viktigste for oss er å unngå permitteringer, sikre jobber og opprettholde et godt busstilbud til passasjerene. Derfor har vi ikke muligheter til å gi mer enn det andre grupper har fått, sier Stordrange.

– For stor avstand

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier at avstanden mellom partene var så stor at han ikke kunne legge fram noe forslag til løsning.

– Det var noe bevegelse mellom partene, men ikke nok til at det kunne bli enighet, sier han.

I det første streikeuttaket er det tatt ut 3.800 bussjåfører i Oslo og Viken, hvorav rundt halvparten er organisert i Yrkestrafikkforbundet.

Dersom konflikten fortsetter og trappes opp, kan nesten 12.000 bussjåfører tas ut i streik over hele landet.

Store konsekvenser

Ruter opplyser at streiken innebærer at alle by- og regionbusser i Ruters område blir innstilt. Også bussene til Brakar og Østfold kollektivtrafikk er berørt. Brakar opplyser at noe av skoleskyssen blir opprettholdt.

Vy opplyser at all rutetrafikk og skoletransport stopper. I tillegg blir Vys buss for togtilbud rammet. For Vy tog vil en streik også berøre Østfoldbanen, Hovedbanen og Drammenbanen, hvor det søndag formiddag er arbeider og dermed alternativ transport, skriver Vy på sine nettsider.

Full stopp i Østfold

Det er Vy-sjåfører som kjører for Østfold kollektivtrafikk, noe som gjør at alle bussene i Østfold også stopper opp. Hele kollektivtilbudet vil i så fall opphøre fram til streikens slutt. Det omfatter også skolebussene, opplyser Østfold kollektivtrafikk.

Også flybusser, samt skolebusser og servicelinjer andre steder i Viken, blir rammet av streiken.(©NTB)