Regjeringen kaller inn til møte etter misnøye med rovdyrforvaltningen

Regjeringen kaller inn til møte etter at 150 ordførere skrev brev til statsministeren der de erklærer sin misnøye med rovdyrforvaltningen.

Regjeringen kaller inn til møte etter at 150 ordførere har skrevet brev hvor de erklærer sin misnøye med rovdyrforvaltningen. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix 

Innenriks

I et svarbrev fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) går det fram at han sammen med statsministeren og den ferske landbruksministeren Bård Hoksrud (Frp) inviterer et utvalg berørte ordførere til møte hos Klima- og miljødepartementet onsdag neste uke, skriver Nationen.

«Vi finner det hensiktsmessig å avgrense antall deltakere i møtet for å legge til rette for dialog og har i utvelgelsen blant annet lagt vekt på hvem som er avsendere av oppropet i hvert fylke, skadebildet denne sommeren og geografisk fordeling», heter det i brevet.

Ordførerne, som er fra Troms, Trøndelag, Oppland, Hedmark og Nordland, skrev at det er nødvendig med en full gjennomgang av rovviltforliket og «apparatet som er satt til å følge opp forliket i praksis». Dette må omfatte rovviltforlikets målsetting, beiteprioriterte områder, bestandsmål og kalvingsområde for tamrein, ifølge ordførerne.

– Stadig flere beitebrukere gir uttrykk for at de opplever den rådende situasjonen som en langsom, men sikker avvikling av muligheten til å bruke den fantastiske ressursen beitenæringa er fullstendig avhengig av, heter det i brevet.

(©NTB)