Forsvaret en vinner i statsbudsjettet

Nå skal de snart 50 år gamle artillerivognene erstattes

Forsvaret disponerer totalt 24 artillerivogner av typen M109. Nå bekrefter forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) at regjeringen vil bevilge penger til nye vogner.   Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren/Forsvarets mediesenter / NTB scanpix

NTB

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) legger penger på bordet for å bytte ut Forsvarets artillerivogner fra 60-tallet. Og satser videre på Telemark Bataljon.

Fredag skal Søreide legge fram regjeringens forslag til fornyelse av Hæren og Heimevernet. Overfor  VG bekrefter hun at en av prioriteringene er å bytte ut de 24 artillerivognene i artilleribataljonen i Troms. Kjøretøyene nærmer seg nå 50 år.

– Vi setter i gang anskaffelsen av nytt rør-artilleri så rakt som mulig. Det er noe Hæren virkelig trenger, uavhengig av hvilket konsept som blir valgt for fremtidens landmakt, sier forsvarsministeren. Hun tar sikte på å legge fram en sak for Stortinget allerede denne høsten.

Forsvaret er blant budsjettvinnerne i regjeringens forslag til 2018-budsjett, og får nærmere tre milliarder kroner ekstra, men rammene rundt langtidsplanen for forsvaret vil ikke bli utvidet.

Etter det VG erfarer skal langtidsplanen i stor grad bygge på forslaget som brigader Aril Brandvik presenterte før sommerferien.

Det innebærer blant annet 16 måneders førstegangstjeneste i Brigade Nord, ingen kutt i Telemark Bataljon, videreføring av Heimevernet i den nåværende størrelsen og et nytt jegerkompani i Sør-Varanger. Cyberforsvaret vil også bli forsterket.

Ifølge VG vil kuttene komme i den planlagte nye hæravdelingen i Porsanger i Finnmark. Istedenfor en ny bataljon vil utvidelsen i Finnmark bli redusert til en mindre styrke. Også nedleggelsen av Sjøheimevernet vil etter alt å dømme stå fast.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) vil ikke kommentere noen deler av landmaktplanen før en pressekonferanse senere fredag.