SP: – Ikke for folk flest

Statsbudsjettet gir større forskjeller mellom folk og større forskjeller mellom by og land, sier Sps finanspolitiske talsperson Trygve Slagsvold Vedum.
NTB

Vedum kritiserte Siv Jensens valgkampløfter om eiendomsskatt, og pekte på at ingen kommuner som allerede har eiendomsskatt vil få reduserte skatter som følge av dette.

– Det er nesten utrolig at finansministeren lovet dette i valgkampen når det står motsatt i budsjettet, sier Vedum.

Han kritiserer også skatten som blir ilagt pendlere, kutt i distriktspolitiske virkemidler og at støtten til bredbåndsutbygging foreslås å halveres.

– Gang etter gang har Siv Jensen angrepet dem som må reise langt på jobb. Vi er avhengige av at folk kan pendle til jobben, sier Vedum.

– Det er mulig at det ikke har gått opp for Vedum ennå, men det går godt i distrikts-norge fordi regjeringen fører en offensiv nærings- og distriktspolitikk, svarte finansminister Siv Jensen.