KrF og Venstre: – Et greit utgangspunkt for forhandlinger

KrF og Venstre mener regjeringens budsjett er et greit utgangspunkt for forhandlinger, selv med betydelige mangler. De rødgrønne er langt mer kritiske.

Venstres nestleder Venstre Terje Breivik.  Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

NTB

– Regjeringens forslag til statsbudsjett er godt tilpasset den økonomiske situasjonen med fallende ledighet, økt vekst og stigende optimisme. Det burde likevel bidratt sterkere til den omstillingen vi skal gjennom, med økt satsing på klima- og miljøtiltak, skole og utdanning, gründere og nye bedrifter, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik.

Han kaller budsjettet «et greit utgangspunkt for forhandlinger», og sier Venstre også kommer til å arbeide for like muligheter for alle gjennom flere målrettede fattigdomstiltak, spesielt rettet mot barn.

Sammen med KrF skal Venstre starte budsjettforhandlinger med regjeringspartiene i begynnelsen av november. Regjeringen er avhengig av støtte fra begge partiene for å sikre budsjettet flertall i Stortinget.

– For dårlig på skole, familier og bistand

– Mye bra, men et altfor passivt budsjett, er KrFs første reaksjon på budsjettet.

– Budsjettet er på 1.300-1.400 milliarder kroner. Det er logisk at det er uenighetspunkter, men alt i alt synes jeg budsjettet er bra og ligger godt til rette for forhandlinger, sier Ropstad, som er KrFs finanspolitiske talsperson.

Han mener budsjettet er for dårlig for familiene, skolen og bistand, og viser til at regjeringen etter hans syn ikke lykkes med å nå målet på 1 prosent til bistand.

KrF er også svært misfornøyd med forslaget om å innføre en ny engangsavgift på de tyngste elbilene, som de mener bryter med avtalen som er inngått på borgerlig side. Partiet kritiserer videre forslaget om å fjerne skatteklasse 2, som gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.


(©NTB)