Får støtte til nytt tilbud – ni millioner delt ut til «indre»

foto