Konkurrentene samler seg om felles prosjekt: – Må samarbeide når vi kan

foto