Dette selger butikken mest og minst av: – Kanskje litt overraskende

foto