Utsetter permitteringene igjen: – Vi tar uke for uke