– Det er lett å henge seg opp i lønnskostnaden og ikke se besparelsene forebyggende helsearbeid gir på sikt, sier Anna Øien Sønslien og berømmer Hustadvika for satsingen.

Riktig kosthold og måltidsglede er grunnlag for god helse og livskvalitet. Hustadvika har som en av få kommuner ansatt sin egen ernæringsfysiolog for å hjelpe innbyggerne på veg.

– Det er meningsfylt og viktig å bidra til økt kunnskap hos ulike grupper i kommunen, sier hun og forteller at stillingen er todelt mellom Helsestasjonen og Frisklivssentralen.

På Helsestasjonen er jobben rettet mot barn og unge og deres foreldre. Anna formidler viktig informasjon rettet mot gravide, barnehage- og skoleforeldre. Et viktig arbeid er HOPP (Helsefremmende Oppvekst), et tverrfaglig samarbeid for å tilrettelegge for et sunnere kosthold og mer fysisk aktivitet for barn og unge. Hun har også en del individuell oppfølging av barn med ernæringsutfordringer av ulik art.

Friskere liv: Hos Frisklivsentralen kan personer som ønsker livsstilsendringer få hjelp til å komme i gang. – Man kan enten ta kontakt selv eller bli henvist av fastlegen, forteller Anna Øien Sønslien. Foto: Kirsti Edøy

På Frisklivssentralen jobbes det mest med individuell veiledning og hjelp til voksne som sliter med livsstilssykdommer og som ønsker endring i kostholdet. Hun holder også kosthold- og diabeteskurs to ganger i året.

– Kommunens tilbud er et lavterskel og det er kjekt å bidra til å gjøre en forskjell, sier hun og viser fram vekta si. Ei vekt som viser mer enn bare antall kilo og gram.

– Mange synes det blir mer interessant når man ser sammensetninga og fordelinga av muskler, fett og vann i kroppen, sier Anna og understreker at den kun benyttes til voksne.

Ernæringsfysiologen er også ment som en ressurs for ansatte i eldreomsorgen og botjenesten i deres arbeid for å forebygge livsstilssykdommer og underernæring. Samt å bidra til bedre helse, økt trivsel, mestring og livskvalitet for innbyggerne i denne målgruppa.

Kroppssammensetning: – Når talla fra vekta viser mer enn bare kilo fatter flere interesse, forteller Anna Øien Sønslien og viser fra BIA-vekta Foto: Kirsti Edøy

På tur med korpset

27-åringen ble uteksaminert i det første kullet med masterstudenter innen klinisk ernæring fra Universitetet i Tromsø i fjor vår. Jobben i Hustadvika har hun nå hatt ett års tid.

Denne høsten har Anna hatt det ekstra travelt. Som en av fire medlemmer i «Matgledekorpset» har hun reist rundt til seks kommuner i fylket for å inspirere beboere og ansatte på alders- og sjukeheimer til økt matglede. Målet har vært å fremme gode smaksopplevelser hos eldre, gi gode matminner og skape hyggelige måltidsopplevelser. De ansatte ved kjøkken, avdelinger og ledelse har blitt oppfordra til samarbeid og bruk av hverandres kompetanse, slik at hvert måltid kan bli dagens høgdepunkt for beboerne. Dette tilbudet har vært i regi av Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

– Det har vært veldig givende og ekstra artig for meg å kunne samarbeide med de tre kokkene i korpset. Det har vært lærerikt å få deres perspektiv. Det tar jeg med meg tilbake til jobben i Hustadvika, sier hun.

Helsedirektoratet anbefaler at man for å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet har minst én klinisk ernæringsfysiolog per 10.000 innbyggere i befolkningen i kommunal helsetjeneste. Den anbefalingen tar få kommuner seg råd til å følge. Noe Anna Øien Sønslien erfarte på sin reise i fylket.

– Mange gir uttrykk for at de savner noen å støtte seg til i arbeidet rundt ernæringsutfordringer, slik som underernæring eller overvekt. Jeg skal tilbake til noen av kommunene og holde kurs egne kurs for de ansatte, sier hun.

Høgt på ønskelista

Thora Amanda Gundersen som er avdelingsleder på Aukra Omsorgssenter bekrefter dette.

– Ja, en ernæringsfysiolog står høgt på ønskelista. Vi satt fole stor pris på å komme i kontakt med Anna i forhold til å sikre arbeidet vi gjør mot underernærte og de som står i fare for å bli det, sier hun og berømmer «Matgledekorpset».

– Det var så kjekt å ha besøk. De inviterte beboerne til deltakelse og latteren satt løst. Fokuset hos var å få matlukta ut i avdelingene igjen. Med nytt sentralkjøkken går vi glipp av den. Det ble sydd rull ute i avdelinga den dagen. Det skapte mange gode samtaler og mye glede, sier hun og lover å følge opp med liknende aktiviteter.

Syr rull for første gang: Med stødig hånd kunne en av beboerne på Aukra Omsorgssenter lære en av de ansatte å sy rull. Foto: PRIVAT/Aukra Omsorgssenter

Lite som skal til

En av kokkene i korpset, Olav Kåre Jørgensen, fra fiskerestauranten Smia i Kristiansund, ønsker å fremme institusjonskjøkkenet og skryter av arbeidet som gjøres rundt om på de ulik kjøkkena.

– Det er ikke bare elendighet der ute, slik man fort kan få inntrykk av gjennom media. Det gjøres mye godt arbeid og det er så lite som skal til for å løfte det enda ett hakk til, sier han og forteller videre at han gjennom matgledekorpset ønsker å gi tilbake til den generasjon som ga han fantastiske matopplevelser som barn.

Matgledekorpset: Økonom og sjølerklært «matvrak» Stian Røsand, Averøy/Kristiansund, ernæringsfysiolog Anna Øien Sønslien, Molde/Hustadvika, kokk Merethe Bolstad, Rauma og kokk Olav Jørgensen, Kårvåg/Kristiansund. Foto: Bjørn Brunvoll

Tenk variasjon

Anna har forståelse for at strømmen av velmenende ernæringsråd i ulike medier kan føre til forvirring snarere enn motivasjon.

– Meningene er ulike og det skrives mye. Men det trenger slett ikke være så avansert. Mitt enkle tips er å spise variert. Gå bort fra JA og NEI-mat. Med god variasjon og matglede blir det som regel bra, sier hun.