Banken har doblet antallet ansatte – Emma (27) kom fra en helt annen bransje