– Vi har ikke hørt noe – sitter bare og venter

foto