Skal legge nye sjøkablar – men framleis manglar det kraft

foto