Ordføreren sløyet fisk og åpnet byens nyeste attraksjon

foto