– Vi gjør en like viktig og bra jobb tross våre handikap

foto