De har vært et fast vårtegn i Molde i over 20 år, men nå er det slutt