Har hatt møte med 25 leverandører om kryssing av Romsdalsfjorden