NVE avviste lokale protester

foto
420 kV-linje fra Viklandet er den eneste som gir Nyhamna kraft. Her ved Roaldset. Foto: Statnett