Vil selge disse gamle blokkene – derfor sier politikerne nei

foto