– Hjelper lite at selskapet er solid, hvis det ikke er noe å produsere

foto