Nedgang i drivstoffprisene utgjør liten forskjell. – Konkursraten øker

foto