Elmo kjøper seg opp i Angvik Elektro

foto
Joar Indergård (til venstre), daglig leder i ELMO Teknikk og Rune Sætran, daglig leder og eier i Angvik Elektro AS. Foto: privat