Straummangel i Midsund – måtte ta uvanleg energigrep

foto