Kommunen eier over 650 boliger – nå skal flere selges

foto