– Garantert jobb og gode penger

foto
Elever på vg 2 akvakultur analyserer fisk tatt på garn i Skarvatnet. Fisken har meget god helse, konkluderer de. Fra venstre: Ivan Hønsvik, Sander Avseth, Noa Aarø, faglærerne Amund Opdahl og Åsta Bergmann Stølen, Martin Nauste og Malin Austad. Foto: Eirik Heen