– Vi ser for oss at Sekken skal bli minihusøya

foto