LESERINNLEGG

Leserbrev fra «indignert» vitenskapsmann

"Bruken av ordene «teologisk faglighet» er problematisk på så mange nivå at det er vanskelig å se hvor en skal starte".

  Foto: Kai T. Dragland

Leserinnlegg

I forsvar for sin praksis om å stenge homofile ute fra kirkelige stillinger og vigsel blir Biskop Midttømme indignert over mangel på «respekt for den teologiske fagligheten» bak hennes ståsted. Bruken av ordene «teologisk faglighet» er problematisk på så mange nivå at det er vanskelig å se hvor en skal starte. Men historien forteller oss at respekt, det fortjener det i alle fall ikke. 

Les flere meninger her!

Utviklingen av kristendommen, og den luthersk-protestantiske tradisjon som Midttømme selv følger, er lærebokseksempler på hvordan tro blir til som en sosial konstruksjon. Sosial konstruksjon betyr at det er enighet mellom mennesker som bestemmer hva som er riktig og galt. Akkurat slik som paven, biskoper og kirkemøter bestemmer hva som til enhver tid er riktig lære. Lærde kristne liker oftest ikke å snakke om dette, men innholdet i bibelen selv ble til på denne måten da kirkemøter i religionens tidlige tider ble enige om hvilke tekster som skulle med, og hvilke ikke.

Bibelen er en bok full av historier, anekdoter og moral som kan tolkes i alle mulige retninger. Kirken velger og vraker i disse for å fortelle hva som til enhver tid er gjeldende troslære. Vi vitenskapsfolk er fortsatt gretne for at paven brente Giordano Bruno på staken i Roma i år 1600 for å si at jorda ikke er senteret i universet, men det er uansett en bitte liten parentes i forhold til den endeløse rekken av forferdelse og grusomheter kirken har stått for de siste 1700 år – rettferdiggjort av «teologisk faglighet».  

Irriterende nok bruker også kirkens lærde ord som «teologisk faglighet» for å låne troverdighet fra vitenskapen som baserer seg på objektiv sannhet. Det er selvfølgelig bare tull. Troslære er tro, og det finnes selvfølgelig ingen objektiv sannhet som skulle tilsi at det er greit å diskriminere mennesker fra stillinger og vigsel basert på deres seksuelle preferanser. Det er politikk, undertrykkelse, overtro eller ondskap. Velg det du vil, men respekt fortjener det ikke.

Biskop Midttømme gjør et selvstendig valg når hun velger å diskriminere homofile fra kirkelige stillinger og vigsel. Ut ifra «teologisk faglighet» kunne hun også landet på det motsatte standpunkt, som mange av hennes kolleger har gjort.

Mitt tips er at historien kommer til å dømme Biskop Midttømme og hennes trosfeller hardt. Det er ikke denne retningen moderne inkluderende samfunn er på vei og om den norske kirke skal ha noen betydning i fremtiden så er det på tide å kvitte seg med dette historiske vrakgodset.