LESERINNLEGG

- Jeg har ikke skiftet standpunkt

Helge Orten svarer Bernhard Riksfjord

Helge Orten svarer Bernhard Riksfjord  Foto: Marit Heiene

Leserinnlegg

I et leserinnlegg i Romsdals Budstikke 
4. juli er Bernhard Riksfjord kritisk til regjeringens forslag til endringer i beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt for verker og bruk. Regjeringen har sendt et forslag på høring som betyr at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke lenger skal være en del av eiendomsskattegrunnlaget. Om forslaget får flertall i Stortinget, vil det bety lavere kostnader og styrket konkurranseevne for norske bedrifter.


LESERINNLEGG

Eigedomsskatt på verk og bruk

Bernhard Riksfjord: – Eg er overraska over den intense toppmotiverte iveren frå regjeringa i denne saka.

 

Riksfjord mener jeg har endret standpunkt i denne saken. Det har jeg ikke. Høyre og undertegnede har alltid ment 
at eiendomsskatt er en dårlig måte å beskatte norske bedrifter. Det er en skatt bedriftene må betale uavhengig av om de har overskudd eller ikke. I tider der det er nødvendig å bidra til å styrke norsk konkurranseevne og trygge norske arbeidsplasser, er ikke denne type skatter noen god medisin.

Les flere meninger her!

Det er opp til hver enkelt kommune 
å avgjøre om de vil ha eiendomsskatt 
på verker og bruk. Det har jeg ingen problemer med, men jeg håper at kommunene ikke bare ser egne inntekter, men at denne skatten blir belastet arbeidsplassene i egen kommune. I mange av våre naboland ser de behov for å redusere bedriftsbeskatningen for å stimulere til økt aktivitet 
og nye arbeidsplasser. Det er en høyst relevant problemstilling også i Norge.

For noen kommuner som har ekstraordinære inntekter fra ilandføringsanlegg og vindparker, kan forslagene til endringer ha store konsekvenser og reduserte inntekter. Jeg har stor forståelse for at Riksfjord og Aukra kommune har utnyttet inntektsgrunnlaget fra Ormen Lange maksimalt. Det ville enhver i den situasjonen ha gjort. Jeg er også opptatt av at den type store nasjonale investeringer skal gi maksimalt tilbake til regionen slik at det for eksempel kan bidra til å realisere store infrastrukturprosjekt. Eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg er regulert gjennom særregler i loven. Kanskje burde store ilandføringsanlegg også håndteres spesielt, både når det gjelder grunnlaget for verdsetting, fordeling av inntektene og formål?

Siden Riksfjord synes å være tilhenger 
av at bedrifter skal betale eiendomsskatt av produksjonsutstyr- og installasjoner, vil jeg anbefale å bruke høringsperioden godt og finne faglige argumenter for det standpunktet. Jeg mener det er urimelig at bedriftene skal betale eiendomsskatt av maskiner og utstyr, men tar gjerne 
en diskusjon om vindkraftverk og ilandføringsanlegg bør håndteres spesielt.