LESERINNLEGG

Tilsvar til Aasen og Lode

«Hvordan våger de egentlig å si at det ikke satses på Sunnmøre?»

Faksimile fra Sunnmørsposten 18.06.2015. 

Leserinnlegg

I leserinnlegg i Sunnmørsposten 18.06. gjentar de legetillitsvalgte Aasen og Lode atter en gang sin påstand om at sykehusene på Sunnmøre vil bli skadelidende fordi det skal bygges et nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR). Det er underlig at de to ikke har fått med seg de driftsmessige utfordringene som Helse Møre og Romsdal HF har pr i dag: Det drives 4 sykehus med vaktordninger innenfor en rekke fagfelt. Den dagen det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal står ferdig, reduseres antall dyre vaktordningene fra 4 til 3. Innsparingen som følge av dette vil selvsagt komme hele helseforetaket til gode.


LESERINNLEGG

Redd for skjult agenda

"Dersom agendaen er å fjerne Ålesund og Volda sjukehus, må det seiast rett ut".

Mer provoserende er at det fra de nevnte tillitsvalgte hevdes at sykehusene på Sunnmøre har vært utarmet over flere år. Lode som har vært ansatt i Ålesund i mange år burde fått med seg at nytt sykehus i Molde opprinnelig var prioritert foran ny barneavdeling i Ålesund. På grunn av valgkamplovnader i 2007 måtte dette skyves på, men da mot lovnad om at det nye sykehuset ikke skulle vike flere ganger. I 2010 ble det deretter vist til at Helse Midt-Norge RHF ikke hadde økonomisk bæreevne til å reise nytt sykehus i Molde på Øvre Eikrem. En fikk deretter en foretaksprotokoll i januar 2011 som beordret sammenslåing av daværende Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Sunnmøre HF med virkning fra 1. juli 2011.

Lode og Aasen har kanskje godt av litt repetisjon: Ny barneavdeling til 270 millioner eks. mva. Ny dagkirurgisk avdeling til 85 millioner, strålebunker nr. 3 til 23 millioner, ny AMK-sentral til 44 millioner. Med andre ord nærmere 500 millioner kroner de siste drøye 5 år. Dette er bare de bygningsmessige tiltakene. I tillegg kommer både utstyr som ny strålemaskin, ny MR, ny CT osv. Stemmer det ikke at det også har foregått ombygginger av sengeposter og poliklinikkarealer de siste årene?


Mener helsetilbudet på Sunnmøre blir utarmet

Og de legetillitsvalgte får støtte fra Sunnmørsposten.

Hva angår den faglige forvitringen, kan en ta med følgende siden 2011: Ålesund eneste sykehus i MR med vakt 24/7/365 innen både bløtdelskirurgi og ortopedi, all sikkerhetspsykiatri samlet i Ålesund til tross for fagmiljø på Hjelset siden tidlig på 80-tallet, barnemedisinske pasienter fra Romsdal tilført Ålesund, alt barne- og ungdomspsykiatrisk døgntilbud samlet til Ålesund, AMK-sentral for hele Møre og Romsdal med tilhørende nedleggelse i Molde, og ØNH-vakt samlet til Ålesund på helg.

Er det dette Lode og Aasen kaller for utarming av Ålesund? Hvordan våger de egentlig å si at det ikke satses på Sunnmøre? Dere påstår altså at Helse Midt-Norge har planer om SNR som fylkets eneste sykehus, samtidig som det brukes en halv milliard på få år, ved et «nedleggingstruet» Ålesund Sykehus?

Aasens iver etter å støtte Lode forundrer meg også. Er det ikke Ålesunderne som har stått i spissen for å legge ned vaktberedskap i Volda? En rekke andre store prioriteringer er også gjort fra 2002 til 2011 i daværende Helse Sunnmøre. Hvor var da støtten fra Ålesund, hva gjaldt investeringer i Volda?


- Felles sjukehus må utsettes

Legetillitsvalgt i Volda mener fellessjukehuset vil gå ut over Sunnmøre.

Lode og Aasen avslutter innlegget med en kommentar om at de ønsker gode helsetjenester både nord og sør i fylket. Men da må de vise det i handling, ikke bare tomme ord i slutten av et langt innlegg som sier det stikk motsatte. De er en del av et helseforetak som sliter med økonomien. Skal denne bedres så må ALLE bidra. Lodes tidligere antydninger om at hun ikke har lyst til å være med på å spare for å klare investeringen i det nye sykehuset, tyder heller ikke på at hun ønsker det samme for pasientene både nord og sør i fylket. Nytt sykehus koster rundt regnet to års driftsbudsjett. Å trenere byggingen straffer ALLE, inkludert Ålesund og Volda.

NOK ER NOK. Bygg nytt sykehus på Hjelset NÅ!

Kjell Arne Nygård