Leserinnlegg

Forebygging av mobbing

"Drømmen min er at alle norske ungdommer skal kunne si at de har MOT til å leve, MOT til å si nei og MOT til å bry seg."

Martine Næss Sorthe 

Leserinnlegg

Åpenhet om tabubelagte tema som mobbing har blitt et faktum, særlig etter den tragiske historien om Odin på tretten år som tok livet sitt på grunn av nettopp dette – mobbing. Et ord som for mange er forbundet med en av deres vondeste periode i livet. Et ord forbundet med noe feigt, med noe utilgivelig og noe maktesløst. Et ord som kan gjøre et menneske sterkere, eller det stikk motsatte – svakere.

Hvert menneske er født som et blankt, hvitt ark uten sår og riper. Etter hvert som man blir eldre, får man erfaringer, både store og små, gode og vonde. De enkeltindividene her i verden som mobbes, ender opp som et ark med sår, skrukker og riper som aldri vil forsvinne uansett hvor mye man prøver. Odin fikk aldri en sjanse. Mobberne klarte aldri å innse at det de gjorde ville få fatale konsekvenser. Hva skal man gjøre for at det som skjedde med Odin ikke skal skje igjen? Et spørsmål er hva man skal gjøre når mobbingen har skjedd, et annet spørsmål er hva man kan gjøre for å hindre at mobbing skal inntreffe.

Drivkraften min etter jeg leste innlegget om Odin, er å bevisstgjøre det norske folk, norske skoler og norsk politikk om hvordan man kan forebygge mobbing, og det er nettopp der min hjerteorganisasjon MOT kommer inn. Men hva er MOT egentlig?

MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom.

MOTs mål er nemlig å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø.

MOT har en helhetlig modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom. Helhetsmodellen består av program i ungdomsskolen og videregående skole, samt tiltak på ungdoms fritidsarena. Gjennom ung til ung-formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres ungdom til å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot.

Jeg kommer selv fra Gjemnes som er en MOT-kommune, det vil si at jeg også gikk på en ungdomsskole hvor vi hadde MOT noen ganger i halvåret. Da jeg begynte på ungdomsskolen som trettenåring var jeg usikker på hva som skulle skje videre. Jeg visste ikke helt hvem jeg var og hvem jeg skulle ha med å gjøre i årene fremover. Jeg visste ikke hvor grensene mine gikk og hvilke valg jeg stod ovenfor i fremtiden. Jeg visste ikke om jeg stolte på meg selv. Det samme gjaldt flere hundre andre elever.

Jeg har vært heldig som har stått på mine egne bein og tatt positiv nytte av utestengingen jeg gjennomgikk på barneskolen for så å bli så selvstendig og trygg som jeg er i dag. Det er det ikke alle som blir, kjære dere. Det er flere enn dere kan forestille dere som akkurat nå sliter på en eller annen måte i ungdomstiden. Vi var heldige på min skole som hadde et MOT-team som gjorde ungdommene robuste og tok klassemiljøet seriøst. Jeg kan ikke forklare hvor mye MOT har hatt effekt på oss som medmennesker og enkeltindivider. Etter tre år på Batnfjord ungdomsskole var resultatet en sterkere, mer moden og reflektert Martine.

Jeg vet at MOT kan endre mobbernes syn på hva de gjør, jeg vet at mobbere kan bli fornuftige mennesker som plutselig kan skjønne at mobbing er feil, at mobbing ikke er lov, at mobbing er feigt. På Batnfjord ungdomsskole var og er mobbing uakseptabelt, man ble irettesatt av både medelever og ansatte ved skolen. MOT har hjulpet ofrene til å komme seg på føttene igjen og hjulpet mobbere til å forstå konsekvensene av mobbing. MOT redder mange. Ungdoms selvtillit, optimisme, mot, opplæringskvalitet og læringsorientering styrkes ved bruk av MOT. MOT beskytter de mest negative utslagene i ungdomstiden. På landsbasis er det nesten tre ganger flere 10.-klassinger som oppgir at de ikke har en eneste venn sammenlignet med MOT-skolene.

MOT lærte meg mye. Nå har jeg MOT til å leve, MOT til å si nei og MOT til å bry meg.

Nå er jeg 17 år og går på Molde videregående skole. Jeg bor alene og selvstendig på en hybel. Jeg har selvtillit, står på egne ben og jobber mot mobbing og for et bedre ungdomsmiljø, så dere lurer kanskje på hvorfor jeg er så engasjert på å få MOT til Molde og andre kommuner?

Utrolig mange av vennene mine har gått gjennom et rent helvete i ungdomsperioden, og det kan jeg si med sikkerhet og erfaring. Selvmordsforsøk som med Odin, grunnet mobbing, depresjon, utestenging og ikke minst rykter har fått lokket til å koke over for meg. Jeg må gjøre noe. Det norske ungdomsmiljøet er verre enn dere tror. Ikke bare er det selvmordsforsøk, det er ikke lenger tabubelagt å snakke om å bruke narkotika. Narkotika og alkohol i mindreårig alder er blitt vanlig i Norge nå, dere. Etter min mening beveger det sosiale samfunnet seg i helt feil retning. Noen må ta tak.

MOT tar tak

Jeg er en ungdom med MOT og er en kulturbygger. Jeg bruker det jeg har opplevd for å gjøre noe med statistikken som tilsier at 17.000 barn i Norge blir mobbet i 2014. Det er klart det må mer om mobbing inn i lærerplanen for lærerstudenter. Det er klart kommunikasjonen mellom lærere og foreldre burde bli bedre. Det er klart at det er mobberen som burde flytte og ikke offeret. Men det er ekstra viktig med holdningsprogram som MOT med og for elever for å hindre at mobbing skal inntreffe, og forbedre miljøet, og det er derfor dette er min hjertesak. Kommunikasjon og kontakt, både mellom foreldre og lærer, mellom lærer og elev, og mellom elev og medelev er helt essensielt for å fange opp tegn til mobbing, og ikke minst for å kunne forebygge det.

MOT forebygger

Hadde Odin gått på en MOT-skole, hadde nok ikke livet hans endt på den tragiske måten det gjorde. Han ville blitt hørt både blant sine medelever. Han ville lært seg å ta egne valg og stole på seg selv, uansett hva andre sa. Odin ville opplevd seg selv som en ny person, med nye muligheter. På en ungdomsskole med MOT ville han møtt opp til et helhetlig pedagogisk program hele 14 ganger over tre år. Der hadde det vært voksne MOT-informatører som gjennomførte besøkene. Disse ville vært spesialrekrutterte lokalt og de ville fått utdannelse og sertifisering av MOT sentralt. MOT-informatørene ville hatt foredrag og møter med ungens viktigste støttespillere – foreldre, foresatte og lærere. På en MOT-skole ville ikke mobbing vært akseptabelt. Hadde Odin gått på en MOT-skole, hadde ikke bare lærerne tatt tak i mobbingen, men også medelevene. Det er nettopp dette som er målet for organisasjonen, å bevisstgjøre om at mobbing er både feil og feigt. Å bevisstgjøre om at det er beundringsverdig å stå opp for andre når de ikke klarer det selv. Å bevisstgjøre om at alle på denne jordkloden er til for å ta egne valg.

Jeg vet ikke hvilke holdninger, verdier og idealer landet vårt vil ha i morgen, men jeg vet at drømmen min er at alle norske ungdommer skal kunne si at de har MOT til å leve, MOT til å si nei og MOT til å bry seg.