Sluttrapport- gjennomgang av «Tiltak for funksjonshemmede» 2018-2019

Torgeir Dahl, ordfører i Molde.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Tjenesteenheten «Tiltak for Funksjonshemmede» nå omdøpt til «Bo og habiliteringstjenester» er den største enheten i Molde kommune. Enheten har ansvaret for de fleste kommunale tjenestene til mennesker med funksjonsnedsettelser. Molde kommune har brukt - og bruker - mer ressurser på dette tjenesteområdet enn sammenlignbare kommuner. Dette er et bevisst politisk valg. Samtidig registrerer vi en vedvarende sterk økning innenfor dette tjenesteområdet. Prognosene for 2021 viser totale utgifter på 311mill, dvs en økning på 9,1 % eller 26mill fra 2020.

I 2018 vedtok kommunestyret å få en uhildet, ekstern gjennomgang av dette viktige tjenesteområdet.

Rapporten konkluderte med at:

· Molde har gode tjenester og gode ledere på alle nivåer i disse tjenestene

· Tjenestene lever opp til høye forventninger fra brukerne og pårørende

· Det er en historisk god kultur for god omsorg

· Molde kommune driver dyrt innenfor dette tjenesteområdet

Ekteparet Magnhild Bergheim og Terje Albregtsen har lenge vært aktive talspersoner for brukerne av disse tjenestene. I et lengre innlegg i RB på torsdag 6. januar deler de sine betraktninger om denne eksterne gjennomgangen og kommunestyrets behandling i desember. I innlegget kritiserer de undertegnede for å svare respektløst og dårlig på et spørsmål fra en kommunestyrerepresentant. Jeg stusset på dette angrepet og sjekket opptaket fra kommunestyremøtet. Jeg ser da at påstandene fra Magnhild Bergheim og Terje Albregtsen er fullstendig feil.

Jeg - og alle andre - må være åpen for kritikk og korreksjon, men vi bør være enige om at det er mer «respektfullt» at kritikken er basert på en riktig gjengivelse.

Torgeir Dahl, ordfører