LESERINNLEGG

Ja, bajaseri, Bjørn Jacobsen (SV)

«Bjørn Jacobsen fra SV er normalt en omgjengelig person, men i kommunestyremøtet den 23. september må han bære hovedansvaret for at møtet ble lite respektfullt og til dels uverdig», skriver ordfører Torgeir Dahl og varaordfører Odd Helge Gangstad.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Bjørn Jacobsen fra SV er normalt en omgjengelig person, men i kommunestyremøtet den 23. september må han bære hovedansvaret for at møtet ble lite respektfullt og til dels uverdig. For interesserte ligger opptaket fra kommunestyremøtet på Molde kommune sine nettsider.

I leserinnlegget i RB 14.10. forsøker han selvsagt å legge skylden på ordføreren. I forsøket på å renvaske seg selv kommer han med en rekke usannheter og unøyaktigheter:

Det vedtatte reglementet for kommunestyret gir alle representantene inntil 3 min taletid og mulighet for å ta replikker på inntil 30 sekund. Når Bjørn Jacobsen påstår at regelen er at hvert parti i hver sak får 5 min hovedinnlegg, er dette fullstendig misforstått. Hvor lenge har han levd i denne villfarelsen?

Bjørn Jacobsen påstår hardnakket i møtet at Vistdal bofellesskap var tatt ut av Helse og omsorgsplanen. Det er feil, noe som blir korrigert av ordfører og flere representanter, men dessverre uten at Jacobsen endrer sin retorikk og sine feilaktige angrep på andre kommunestyrerepresentanter.

Bjørn Jacobsen vet at forslag skal fremmes fra talerstolen og leveres skriftlig til ordfører. I denne saken refererer han til «de forslagene som er levert inn fra SV» uten å lese opp forslaget. Senere i ordskiftet presiserer Bjørn Jacobsen: «akkurat samme forslag i dag som i Teknisk styre». Og i teknisk styre ble dette forslaget fremmet av Bjørn Jacobsen som et alternativt forslag til innstillingen. SV’s forslag fikk 1 stemme. I formannskapet fremmet Kim Thoresen-Vestre samme forslag (kun med en liten kosmetisk endring) som et alternativt forslag til innstillingen. Avstemmingen ble lagt opp tilsvarende, innstillingen opp mot SV’s forslag. Ingen protesterte på en slik avstemming.

Samme avstemmingsprosedyre ble benyttet i kommunestyret. Ordfører refererte det helhetlige alternative forslaget slik det var fremmet i formannskapet. Dersom forslaget var blitt fremmet som et tilleggsforslag ville ordfører selvsagt åpnet for en annen voteringsorden. SV som alle andre parti må forholde seg til det vedtatte reglementet for kommunestyret.

Vi oppfatter det som forsonende at Bjørn Jacobsen innrømmer at han «ikkje alltid er så grei som eg burde vere i kommunestyret». Dette er en viktig erkjennelse som vi forventer indikerer en reell vilje til endret adferd. Da kan vi alle spille på lag.

Torgeir Dahl, ordfører, Odd Helge Gangstad, varaordfører

--------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal