LESERINNLEGG

Fortsatt ferger eller undersjøisk tunnel?

Leserinnlegg

Basert på de siste ukers avisskriverier ser det nå ut til at nesten alle vil ha undersjøisk tunnel på Romsdalsaksen. Dette alternativet ble ikke utredet av Statens Vegvesen da Samferdselsdepartementet i 2019 ba om nye utredninger. Det påpekes at undersjøisk tunnel under Veøy vil gjøre Romsdalsaksen billigere enn en oversjøisk løsning. Ulykkesstatistikkene viser dessuten at tunneler er sikrere enn vanlig vei.

Også Terje Tovan og Møre uten Møreaksen (MuM) synes nå å ønske tunnel. Da blir Romsdalsaksen ikke lenger et oversjøisk alternativ til Møreaksen, de vil begge inneholde en undersjøisk tunnel. Tovan og MuM sin svertekampanje mot Møreaksen forut for meningsmålingene fremstilte Romsdalsaksen som en oversjøisk løsning. Om heller ikke dette lenger stemmer mister disse meningsmålingene sin siste snev av legitimitet.

Kampen mot Møreaksen var i stor grad basert på motstanden mot undersjøiske tunneler, som nå også vil ramme Romsdalsaksen. Dette har gitt et løft for tilhengerne av fortsatt ferge. Men ferge innebærer i prinsippet en bomvei som i utgangspunktet er stengt. Bomveien åpnes kun noen få minutter to til tre ganger i timen, i beste fall. Og når trafikken slippes igjennom er hastigheten svært begrenset. Ofte slipper heller ikke alle igjennom, og noen må vente til neste gang veien åpnes. De samfunnsøkonomiske kostnadene med slike fergekøer er mange hundre millioner kroner hvert år.

Om veiene i sentrale strøk rundt Oslo hadde vært bomveier med slike egenskaper som fergestrekningene, ville stortingspolitikerne garantert satt i gang flere fergeavløsningsprosjekter umiddelbart. Tilhengerne av ferge forteller heller ikke at hver gang det må foretas økonomiske innstramminger, så er fergetilbudet noe av det første som rammes. Da blir rutetilbudet redusert, og fergetakstene økes. De forteller heller ikke at på en bomvei så forsvinner bompengene straks bompengeperioden er over, mens fergene i prinsippet har evigvarende bompenger.

Lastebileierforbundet er blant de få som fortsatt er mot undersjøiske tunneler, og vil derfor heller ikke ha Romsdalsaksen hvis den blir undersjøisk. Lastebileierforbundet vil ha ferger. Da blir det også lettere å overholde hviletidsbestemmelsene. I følge Frank Sve sender næringslivet produktene sine ut av fylket, bedriftene på Sunnmøre sender ikke varene til Molde, eller motsatt. I så fall kan det ikke være så mange lastebiler som krysser Romsdalsfjorden. Eller er dette enda en bløff fra Frank Sve?

Sylvi Listhaug og Frank Sve vil stoppe Møreaksen, fordi Frp mener det er for mye å bruke 24 milliarder på E39 mellom Ålesund og Molde. Samtidig vil Frp øke Nasjonal Transportplan (NTP) med 400 milliarder. Dette henger ikke på greip. Til overmål vil Frp isteden ha Romsdalsaksen, enda de sier de ikke vet hva den vil koste. Da blir det hele greinalaust.

Frp forteller ikke at uten Møreaksen vil Møre og Romsdal Fylkeskommune måtte finansiere fastlandsforbindelsene til Aukra og Otrøya. Da vil også sunnmøringene og nordmøringene måtte være med å betale, selv om de ikke benytter seg av disse fastlandsforbindelsene. Disse enorme investeringene vil binde opp fylkeskommunens budsjetter i mange år framover, ikke bare samferdsel.

Fergetilhengerne forteller heller ikke at trafikkproblemene i Molde vil fortsette å øke med et fergeleie i sentrum av byen, der trafikken sendes gjennom flere rundkjøringer. Om fergeleiet flyttes lenger inn i fjorden slik at det monner, så vil overfartstiden med ferge øke betraktelig, og flere ferger blir nødvendig for å opprettholde frekvensen. Møreaksen derimot fjerner problemene ved å flytte trafikken i tunnel bak sentrum av Molde. Et forslag innebærer å la tunnelen gå helt til flyplassen på Årø. Verken ferge eller Romsdalsaksen vil løse disse problemene.

Motstanden mot de undersjøiske tunnelene viser seg å forsvinne samtidig med fergene. Faktisk blir tunnelene benyttet mye mer enn fergene, og aktiviteten øker betraktelig. Det er lokal kortreist trafikk som øker, til glede ikke bare for de reisende men også for lokalt næringsliv og kulturliv. Og når bompengeperioden er over, kommer enda et positivt løft. Veien er da gratis – og fortsatt åpen hele døgnet. Med ferge vil vi gå glipp av disse gunstige effektene.

Terje Sundsbø, Rasmus Rasmussen

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal