Møtekultur og lederskap

«Det er ikke første gang dårlig samarbeidsklima er tema i Hustadvika …» skriver Romsdals Budstikke i en artikkel i forbindelse med kommunestyremøtet 15. april.

Malin Kleppen, Hustadvika Arbeiderparti MALIN KLEPPEN Alder: 26 Parti :Arbeiderpartiet BOstEd: Bud Yrke: Student  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Lokalavisen, innbyggere og folk utenfra forbinder trolig Hustadvika med heftige debatter og store overskrifter. Det kan jeg med stor sikkerhet si, ikke er ønskelig for noen folkevalgte i Hustadvika. På en annen side kommer dette av en ting; et brennende engasjement hos hver og en av oss.

Men, det er ingen unnskyldning til å la være å evaluere egen rolle, rolleutforming, samspill og samarbeid. Politikk inneholder jo tapte kamper, politiske seire, uenighet, enighet og engasjement – det er ikke til å unngå at debatten av og til spisser seg til. Det handler om 37 ulike individer som brenner for samfunnsutvikling og som har tatt på seg et stort ansvar for å kunne påvirke nettopp utviklingen i Hustadvika. Vi er alle valgt av innbyggerne, fordi at de har tro på oss og vil at hver enkelt av oss skal bidra med det vi brenner for.

En av utfordringene melder seg når skillet mellom opposisjon og posisjon blir så tydelig at resultatet på sakene omtrent er avgjort på forhånd. Når viktigheten av å holde sammen som posisjon eller opposisjon blir så sterkt, resulterer det selvfølgelig i misnøye og frustrasjon. Det er verken demokratisk, utviklende eller et godt utgangspunkt for å bevare nåværende folkevalgte. Det virker for meg som at det raskt har blitt et prinsipp, når en til og med i et habilitetsspørsmål ender med 20-17 (opposisjon vs. posisjon). Et habilitetsspørsmål er ikke et partipolitisk spørsmål, men det synliggjør utfordringene ved et tydelig skille mellom posisjon og opposisjon. Det er for øvrig like mye opposisjonens ansvar, som posisjonens ansvar.

Det er enkelt å ta til å være etterpåklok, innta offerrollen og finne svakheter med hverandre. Det er enkelt å sitte i opposisjon og si «hva var det vi sa» når konsekvensene av et vedtak blir mindre gode. Det er også enkelt å sitte i posisjon eller være ordfører og påberope seg at en stadig blir utsatt for kritikk og hersketeknikker. Kritiske spørsmål kommer av at en lytter og er engasjert.

Den mest brukte hersketeknikken er forøvrig å påberope seg at en blir utsatt for hersketeknikker. Bedre blir det ikke når lokalavisen ikke ber om kontradiksjon. Er dette riktig måte å gjøre det på? Er målet å kvele debatten eller ta en side av saken?

Det er helt naturlig at mindretallet føler for å «rope» litt høyere, når de av erfaring ser at flertallet trumfer gjennom sine omfattende vedtak. Det handler ikke om at vi ønsker å være ufine – det handler om at vi ønsker å være med å styre skuta, for vi ble valgt av folket på lik linje som posisjonen.

Nå er det likevel viktigere enn noen gang å se seg selv utenfra, vurdere sin rolle i samspillet og legge gamle strider bak seg. Konsekvensene av vedtak fattet i Hustadvika kommune vil ikke komme nå, men i neste periode og kanskje perioden etter. Det økonomiske handlingsrommet og prioriteringene er vanskelig nå, men blir enda vanskeligere neste år og de kommende årene. Det å bevare, men samtidig å rekruttere vil ikke være mulig om det fortsetter i den «tralten» som det gjør nå. For nå føles det som at posisjonen har fått gjennom mange av sine store saker som gir store økonomiske konsekvenser, men forventer at opposisjon skal ta stor del i de økonomiske kuttene. Posisjon var ikke interessert i å lytte til de mer kritiske synspunktene, men vil veldig gjerne lytte og få full støtte til store kutt. Samtidig så har vi alle et ansvar til å delta konstruktivt og bidra med det vi kan for det beste for innbyggerne.

Det er ikke til å unngå å la være å nevne viktigheten av en samlende og stødig leder i en slik sammenheng som dette. Som øverste leder og tillitsvalgt for alle representanter, uansett parti, har en stort ansvar. Når en bruker betegnelsen ordfører, er det ikke til å unngå at dette ikke er snakk om en bestemt person. Det er ikke et personangrep – det å være ordfører er en rolle en går inn i og som en med full mulighet kan endre, tilpasse og utforme som en ønsker.

En ordfører skal være en samlende skikkelse for alle folkevalgte. Evnen til å inkludere representanter, uavhengig av politisk ståsted og meninger, er en viktig del av rollen. Det er en utsatt, men en viktig rolle. Jeg vil tro at kunsten om å være objektiv, ofte er vanskelig. En skal ivareta representanter og må stå i front på godt og vondt. Det er et skille mellom rollen som ordfører vs roller som kommunestyrerepresentant. Når debatten spisser seg til, er evnen til å bygge bro viktigere enn å bidra til å tydeliggjøre sitt politiske ståsted. Skal en ordfører ha replikk, må ordføreren på lik linje som alle andre tegne seg på talerlisten og varaordfører styrer dermed ordet. Det å frata representanter muligheten til å ytre sitt syn på en sak eller fullføre sitt innlegg er en terskel som skal være høy. Det er inngripende i et demokrati og det skaper frustrasjon.

En god møtestruktur og en rettferdig møteledelse er viktig for alle parter. Det legger grunnlaget for et godt møte og gode beslutninger.

Med dette leserinnlegget håper jeg at vi alle, inkludert meg selv, reflekterer litt over vår egen rolle. For vi er jo alle enige om at debattklimaet må bedres, så bedre utgangspunkt for endring finnes jo vell strengt tatt ikke.

Ingen blir politikere for å kutte innholdet i skolen, helsefremmende tiltak ,leirskole, eller sengeplasser på en institusjon. Vi må evne å se helheten og tenke langsiktig – det er sunt bondevett.

Få ønsker å engasjere seg i politikken dersom det blir flere av møter som det var 15.4 i Hustadvika. Personlig kom jeg selv hjem fra møte ved midnatt og visste at jeg hadde gått glipp av fotballtreninger og tid sammen med ungene. «Dette er ikke verdt det» var den umiddelbare tanken min. Slik bør det ikke være.

Dette leserinnlegget har ikke som intensjon å fremstille meg selv som bedrevitende, det er bare en refleksjon og et ønske om et bedre debattklima. Det er et ønske om å synliggjøre problemstillinger sett fra mitt eget ståsted.


Malin Kleppen

Hustadvika Arbeiderparti