Farstad omsorgssenter

Farstad Omsorgssenter  Foto: Camilla Farstad

Leserinnlegg

Etter at vi nok en gang måtte finne oss i å høre flertallet av kommunestyret i Hustadvika (SP, KrF, SV og MDG) gjøre sine tilstrebelser med å tildekke sannheten bak vedtaket om Farstad Omsorgssenter, var det en slags mager trøst i sorgen over en tapt arbeidsplass å høre kommunedirektøren avrunde møtet med å bekrefte det vi har sagt hele tiden:

«Det ligger inne i kommunedirektørens forslag en nedleggelse av Farstad Omsorgssenter. Punktum. Den økonomiske konsekvensen av det ligger – slik jeg forstår det – fortsatt intakt i forslaget. Den kan bare oppnås gjennom at tiltaket gjennomføres og vi ikke re-etablerer noe med samme driftskonsekvens i økonomiplan-perioden. Jeg forstår tekstdelen som er fremmet i dag slik at det heller ikke er sagt. Det står for eksempel ikke at det skal gjenoppbygges omsorgsboliger på Farstad, men at det skal utredes for politisk beslutning ila 2021. Det står heller ikke at de 5 MNOK som er lagt inn i budsjettet i 2020 skal brukes på Farstad, men kan også brukes på Furutoppen på Eide og på Slettatunet. Det står heller ikke at de omsorgsboliger/bokollektiv/eldretun som skal utredes nødvendigvis skal ha heldøgns omsorg».

Klarere kan det ikke sies. Takk til direktøren som en gang for alle avdekker «den store løgnen». Det er godt å få en bekreftelse på at virkeligheten er som vi har sagt – vi er blitt forsøkt holdt for narr av politikerne.

Det vi har sett, hørt og opplevd i denne politiske prosessen har vært særdeles lite tillitsvekkende. Vedtaket i seg selv viser en form for uansvarlighet hele Hustadvika kommune blir skadelidende av. Her har flertallet i kommunestyret vist at de ikke blunker to ganger før de fatter store inngripende vedtak uten å konsekvensutrede sakene, på forhånd etablere en gjennomføringsplan og uten å kjenne de økonomiske ringvirkningene av vedtaket. Tilfeldighetene rår fritt. Det i seg selv er veldig alarmerende. På toppen av det hele kommer måten vedtaket blir presentert og omtalt gjennom flertallets tildekking og pynting av realitetene. La det være klart – dere narrer ingen andre enn dere selv! Budsjettsmellen kommer.

Sendingen fra kommunestyret 17.12.2020 ble brutt så snart møtet var hevet, men vi fikk likevel med oss at kommunestyret ble avsluttet med sang.

Til våre pasienter, vår dyktige leder Katrín Dröfn Markúsdóttir og den flotte arbeidsplassen vår – vi kommer til å savne dere!

Ansatte ved Farstad omsorgssenter

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal