Gjemnes styrer mot Robek?

Leserinnlegg

Senterpartiet synes, slik det foreløpig ser ut for, å ikke være særlig bekymra for å gå inn for dette. Utgiftene øker: Nylig har et enstemmig kommunestyre vedtatt utvidelse av bevilgningene til om- og påbygging av Batnfjord skule på rundt 4 millioner kroner. I mars brukte Senterpartiet makta si og vedtok mot kommunestyrets mindretall, å bevilge inntil 2,4 millioner kroner pr. år i 4 år, på 4 stipendiatstillinger. Disse stipendiatene (unge uerfarne studenter?) skal da bl.a. finne ut hvordan kommunen skal bli enda bedre og rimeligere å drive! Jo, "jammen sa je smør", men lykke til da likevel.

Dagens sykehjem er litt over 40 år gammelt og sykehjemsplassene er det langt på overtid å erstatte med nye, i nytt bygg. Hvem som har beregna at det kun blir kostende 1,5 millioner å rive dette bygget, ville jeg gjerne ha visst. Hvorfor skal dette rives? På sikt kan kontorer i 1.etg. fornyes innenfor fornuftige rammer, og sykehjemsetasjen (2..etg.) kan det sannsynligvis også bli behov for til endret bruk. I tillegg til selve sykehjemsrommene med de små klosettene, er det bl.a. tak og vinduer som er noe av det skraleste ved dagens sykehjemsbygg, Hovedkonstruksjonen i betong skal visstnok være meget bra. (Hvilke hus har ikke behov for rehabilitering av tak og vindu etter over 40 år?) Bygg nå et sykehjem, og kun det, og la eksisterende sykehjemsbygg bli stående da dette er en ressurs om en bare benytter det på en bærekraftig måte og tar seg tid til å finne ut å bruke det til noe fornuftig. Erstattes kun sykehjemmet, inkl. tilhørende kontorer m.v. vil dette også skje raskere enn om et stort helsehus skal bygges.

ARGUS II