Ikke slik vi skal oppføre oss, ordfører?

Jon Sverre Aursand.  

Leserinnlegg

I nettutgaven av RB og ÅA den 23.oktober i år uttrykker ordfører Yvonne Wold sterk kritikk av Rauma kommunes administrative ledelse. Kritikken retter seg mot administrativ ledelses «oppførsel» i forbindelse med at kommunen må spare 40 millioner kroner og redusere 30 årsverk. 13 personer hadde fått fast jobb i kommunen, for så i løpet av kort tid å bli oppsagt.

Hun sier at hun beklager «fordi vi ikke skal opptre på den måten vi har gjort». Hun snakker om å være «en god og seriøs arbeidsgiver for flinke folk». Hun snakker om at en ansatt som mister jobben, er behandlet på en måte som er «helt skrekkelig». Og så sier hun at det er «ikke slik vi skal oppføre oss».

Utfra overnevnte ordbruk, stiller jeg meg undrende til ordførerens egen rolleforståelse. Hun uttrykker seg nå som om hun taler på vegne av en fagforening eller en interesseorganisasjon. Hun synes å ha glemt at politisk ledelse har det overordnete arbeidsgiveransvar for alle kommuneansatte, også for den administrative ledelse. Det arbeidet den administrative ledelse nå står i, er svært krevende og ikke hyggelig. Men den administrative ledelse fremstår ryddig, og meget ansvarlig, i motsetning til den øverste politiske ledelse, som ser ut til å drive med en vedvarende ansvarsfraskrivelse, med stadig mangel på vilje til å ta den belastningen det er å fatte upopulære avgjørelser.

I mine 32 år bosatt i Rauma har jeg aldri opplevd en slik ordbruk fra noen ordfører rettet mot Kommunedirektør/rådmann, eller øvrig administrativ ledelse.

Hva er det som får ordføreren til å si at vi ikke skal oppføre oss slik ? Er det fra ordførerens side et forsøk på å få fokus bort fra at hun i fjor lovet at kommunen, ved valg av henne som ordfører, skulle få «flere hender» inn i pleie- og omsorgssektoren, mens det nå skjer det motsatte ? Eller er hennes utsagn å oppfatte som en reell mistillit til de personene i kommuneadministrasjonen som er voksne nok til å utføre den belastende jobben det er å få orden i kommuneøkonomien ?


Jon Sverre Aursand, undrende


Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal