Molde formannskap - en gapestokk?

Molde rådhus  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Molde formannskaps behandling av overskridelsen for prosjektet Sjøfronten, er minst like oppsiktsvekkende som selve overskridelsene! Flere av representantene skjøt ukontrollert fra hofta – med til dels grovt kaliber. Noen av dem hadde sågar bind foran øynene!

Sjøfronten er i ferd med å utvikle seg til en skandale. Fra ordførerens løfte om at» 60 millioner var nok til Sjøfronten 1» – er vi nå på full fart mot det tredobbelte – altså nærmere 180 millioner kroner.

Her er det åpenbart mye som har gått galt, men det fremkom aldri i saksfremlegget eller i debatten hva som konkret har gått galt og forårsaket den astronomiske kostnadsoverskridelsen.

Da er det mer enn oppsiktsvekkende at noen av formannskapets medlemmer – og til dels administrasjonen – bortimot verbalt henretter en navngitt prosjektleder – både med firmaets navn og prosjektlederen eget navn. Uten at de var til stede og kunne forsvare seg!

Et medlem kunne fortelle at hun hadde erfaring med samme firma fra Midsund – «og der gikk også alt i rødt». Et annet medlem mente å se en tendens til at alt dette firmaet var borti endte med overskridelser. En tredje politiker kunne fortelle at han ved gjennomlesing av rapporten til kommunen, faktisk kunne se nærmest mellom linjene at selskapet tok på seg skylda for overskridelsene. Alt med navns nevnelse.

Ordføreren konkluderte – uten å bruke firmaets navn – at «som stor innkjøper, så forventer jeg at våre partnere bestreber seg til det ytterste for å levere kvalitet og til det som er avtalt. Det har ikke skjedd her».

Men hva har skjedd? Vet formannskapets medlemmer at det eksterne firmaet – prosjektlederen - har tilleggsbestilt tjenester og varer for 20-30 millioner på eget initiativ? Hvor henter formannskapets medlemmer og til dels administrasjon sin skråsikkerhet fra? Vet de hva som er årsaken til kostnadsoverskridelsene? Eller kan det være bestilleren – Molde kommune selv – som har skapt grunnlaget for overskridelsene? Eller er det entreprenørene som er engasjert?

Hva er det faktiske grunnlaget for å henge ut en nasjonalt velrennomert Molde-bedrift med navns nevnelse og ansattes navn? Er det ikke nettopp dette kontrollutvalget skal finne ut? Eller besitter formannskapsmedlemmer i Molde kommune en kompetanse innenfor byggevirksomhet, som har gitt dem konklusjonen allerede?

Molde formannskaps behandling av denne saken var uverdig. Skal dette politiske organet fremstå som en gapestokk uten det saklige og faglige grunnlaget som forutsettes i en seriøs behandling?


Terje Heggem, Molde