De rette må bli stilt til ansvar

Sjøfronten: Molde kommune bruker 174 millioner kroner på å lage Sjøfronten 1. Kommunen må løse lovpålagte oppgaver før den gir seg i kast med Sjøfronten 2. FOTO: Jan Inge Tomren  Foto: Jan inge Tomren

Leserinnlegg

Sjøfronten i Molde har nok en gang kommet med en overskridelse og det er skremmende å sitte som folkevalgt å oppleve at både HAMSTO og kommuneadministrasjonen greier å gjøre en så dårlig jobb. Når budsjettet for prosjektet sprakk første gang skulle man trodd at prosjektledelsen, derav kommunedirektør Arne Sverre Dahl, fulgte opp prosjektet nærmere. Det begynner å forme seg et mønster her som temmelig skremmende. Det er nå på tide at kommunedirektøren rydder opp i affærene sine og kommer med en god redegjørelse for tallene som nå har blitt lagt foran oss. For det er faktisk sjokkerende når en stor kommune som Molde, sammen med HAMSTO ikke greier å følge opp prosjektet.

Vi i Molde FrP mener at med de utfordringene samfunnet vårt er inne i, sammen med de erfaringene vi ser fra sjøfronten 1, at vi må ta ansvar og sette en fot i bakken. Vi har rett og slett ikke råd til å fortsette den pengegaloppen vi har sett i det siste, med de utfordringene vi nå alle står oppe i. Vi i Molde FrP ønsker derfor å utsette oppstarten av sjøfronten 2, til det er brakt på det rene hva som har gått feil i de foregående prosjektene knyttet til sjøfronten. Vi i FrP mener at kommunen ikke vil fremstå som en geriatrisk avdeling, selv om vi nå venter med sjøfronten 2, til både politikere og innbyggerne i kommunen har fått tilbake tilliten til prosjektledelsen.

Det er nemlig ikke akseptabelt at prosjekter som allerede har kostet så mye for kommunen bare fortsetter og fortsetter å få penger uten at noen blir stilt til ansvar for de ufattelige budsjettsprekkene. Kommunedirektøren sammen med resten av prosjektledelsen har vist oss at de har null kontroll over prosjektet og har derfor mistet vår tillit til å gjennomgå sprekken. Derfor ønsker vi i Molde FrP innenfor en streng økonomisk ramme at Molde kommune får inn en ekstern granskningskomite bestående av kompetente fagfolk til å gjennomgå prosjektet og de utrolige budsjett sprekkene. Dette mener vi i FrP at er eneste måten vi kan få frem et skikkelig svar til politikerne i kommunestyret og innbyggerne i kommunen.


Simon Sandnes

Gruppeleder Molde FrP