LESERINNLEGG

"Vi som prøve å få til noe"

Dette er tiden for å finne mulighetene: Odd Arne Langset er medlem av kommunestyret i Molde for Høyre, næringslivsmann og medeier i Tapp AS. Han er svært skuffet over vedtaket i formannskapet angående Tapp og Kork, og mener det skaper presedens for lysten til å få til noe i kommunen.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

I disse krisetider blir vi godt kjent med hverandre, og det er nå vi sammen former fremtiden. Samfunnet vårt er helt avhengig av at noen ønsker å skape noe, og får muligheten til å gjennomføre sine initiativ både på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. I tiden vi er inne i er det mange store ord og løsninger som høres flotte ut, men som i praksis ikke bidrar til det vi trenger: Å ta vare på arbeidsplasser og verdiskapning. Verdiskapning som finansierer de trygge offentlige arbeidsplassene. Det snakkes stort og flott om gode løsninger og fulle og vidåpne pengesekker fra det offentlige og over til det private, men når det kommer til stykket er det så ressurskrevende tider for bedriftene at vinninga går opp i spinninga, og mange har konkursspøkelset hengende over seg.

Molde formannskap behandlet den 21.04.20 Tapp AS’ klage på administrativt avslag om midlertidig ordinær salgsbevilling. Høyre, Venstre og Senterpartiet støttet Tapp AS i sin klage, mens flere politikere som i utgangspunktet var positive til Tapp AS’ søknad, valgte å stemme for kommunedirektøren innstilling. En innstilling som var basert på at ikke en gang søknaden var forstått. Kommunedirektøren virket ikke å være klar over at det var en midlertidig ordinær salgsbevilling som var søkt, men jobbet godt for å overbevise formannskapet om at en enkeltbevilling på 14 dager var en god løsning.

Å måtte ut på markedet for å leie nytt lokale, for å holde åpent i 14 dager vil ikke redde noen arbeidsplasser. Kanskje kan man redde noe av tapet i varelageret, men byråkratiet rundt å måtte få kredit på innkjøpet, for å så få ny faktura på ny bevilling høres enkelt ut. M

ed 25-30 leverandører, noen konkurs, noen i utlandet, noen med hele arbeidsstokken permittert, vel, hvor mye administrasjon vil det kreve? Kommunedirektøren viste flere ganger til at det var vurdert som ulovlig å gi Tapp AS medhold i sin klage. Man kan godt forstå at medlemmer i formannskapet vegrer seg for å stemme mot rådmannens innstilling når han flere ganger understreker at dette er ulovlig, men andre kommuner med sine kommuneadvokater har vurdert det annerledes. Liknende saker har blitt godkjent i bl.a. Kragerø, Lillehammer, Orkland, Gjøvik, Hamar.

Det vises i Molde til at det ikke kan drives salg i samme lokale som skjenk. Per i dag har ikke Tapp og Kork mulighet til å skjenke, og deres bevilling for skjenk kan derfor ikke tas med i argumentet mot salgsbevilling. Dette er ikke tiden for rigide tolkninger, dette er tiden for å finne mulighetene lovverket gir.

I formannskapsmøtet den 21.04.20 argumenteres det for at å gi Tapp AS en midlertidig salgsbevilling for alkohol i «butikkstyrke», vil kunne føre til presedens, og man frykter at mange skal søke om det samme. I Molde kommune er det svært få serveringssteder som er pålagt nedstengt. Har du kjøkken i lokalet ditt har du nemlig lov å ha åpent og skjenke alkohol. Salgsbevillingen vil derfor ikke være en relevant problemstilling. Det vil derfor ikke komme noe rush av søknader.

Det denne saksbehandlingen derimot kan skape presedens for er lysten til å bidra til å få til noe. Overskuddet til å jobbe døgnet rundt for å skape arbeidsplasser, skatteinntekter og et tilbud til publikum. Lysten til å skape private arbeidsplasser som bidrar til å finansiere de offentlige. Det er lettere å lene seg tilbake å vente på «kontantstøtte» og dagpenger.

Vi som prøver å sikre eksisterende og skape nye arbeidsplasser, er svært skuffet over vedtaket i formannskapet.

Odd Arne Langset

Medlem av kommunestyret for Molde Høyre, næringslivsmann og medeier i Tapp AS

---

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal