LESERINNLEGG:

Husmorskolen på Nesjestranda - det fantes de som ville kjøpe i Molde

Solgt: Husmorskolen på Nesjestranda.  Foto: Ingrid Nagell

Leserinnlegg

I artikkelen om salg av den gamle husmorskolen på Nesjestranda kommenterer lederen i Skåla helselag at “det er en tabbe at Molde kommune ikke sikret seg eiendommen”. Ja, det er en tabbe. Eller enda verre, det er en villet politikk fra flere politikere i Molde. Vi i Rødt fremmet en interpellasjon om kjøp av eiendommen til kommunestyremøtet som var planlagt avholdt 12. mars, men ble avlyst som følge av korona-pandemien. Vårt forslag til vedtak var følgende:

“Molde kommune sikrer seg eiendommen, tidligere Romsdal VGS på Nesjestranda. Dette er et viktig bygg og område for den ekspansjonen som nå foregår på Skålahalvøya.”

Først den 15. april opplyste ordføreren oss om at det i forkant av det avlyste kommunestyremøtet var inngått en opsjonsavtale om kjøp av eiendommen fra en privat interessent. Etter det avlyste kommunestyremøtet ble en salgsavtale inngått. Hvorfor kommuniserte ikke Molde kommune til fylkeskommunen at det er en interpellasjon med forslag til kjøp i Molde kommune?

Har ikke Molde kommune vært i samtale med fylkeskommunen om denne eiendommen? Det ville være naturlig at kommunen varslet fylkeskommunen om dette.

Informasjonen om opsjons- og salgsavtalen nådde ikke oss som forslagsstillere før over en måned etter at den var inngått. Interpellasjonen ble altså videreført til møtet som skulle avholdes torsdag denne uken, men fjernet av ordfører fra sakslista grunnet salget. Det var først da saksorden til kommende kommunestyremøte skulle settes opp at ordføreren fant det hensiktsmessig å kommunisere med sine egne folkevalgte.

Heldigvis er kommunen reguleringsmyndighet, og eiendommen er regulert til allmennyttige formål. Vi i Rødt vil følge saken nøye videre, og jobbe for at det nettopp er dette tomta skal brukes til - allmennyttige formål til glede og nytte for Skålahalvøyas innbyggere.

Ivar Aasgaard Røsand, Kommunestyrerepresentant, Rødt

Charlotte Hoem, 2. vara til kommunestyret, Rødt

--

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal