Prioriteringer i Hustadvika - hva går vi egentlig glipp av?

Det er lov å stoppe opp og se lengre frem.
Leserinnlegg

Livet, alle årene, vannet som renner i elvene - det skjer jo bare. Om vi ikke virkelig settes oss ned og tenker oss om. Prøver å se litt lengre frem, hva ønsker vi oss og hvordan vil vi ha det? Hvordan tror vi det utvikler seg, hvordan vet vi at det utvikler seg?

Vi ønsker ikke å ta fra folk noe – vi ønsker å gi mest mulig, til flest mulig.

Politikk og samfunnsdebatt er vanskelig, spesielt når det berører tjenester nær oss. Vi blir kanskje oppfattet som noen som vil ta fra folk noe. Overhodet ikke! Vi mener heller ikke det er sunt om de som ser utviklingen annerledes ikke skal si det. Det er for sent etterpå, vi har en historisk mulighet akkurat nå til å virkelig legge til rette for barn og unge. Bli en foretrukket bo-kommune, gjøre grep for å sikre rekruttering av lærere i fremtiden!

Vi må alle forholde oss til den samme økonomiske rammen

Personlig så hadde vi virkelig en drøm om at Haukås Skole-prosjektet skulle bli en akselerator for å utvikle en god skole, med gode fritidsaktiviteter for barn og unge i et større geografisk område. Behovene var der – fotballen hadde økt behov for fasiliteter, turnforeningen og håndballen det samme. Alle som kjenner til forholdene vet at Frænahallen er sprengt kapasitetsmessig. På toppen av det hele kom Nordvestkirken med et fantastisk initiativ der de hadde behov for å utvide, de var åpne for å finne sambruksflater med kommunen, frivilligheten og private aktører. Mulighetene og ildsjelene bak dette vil det ta tiår før dukker opp igjen!

Vi må tørre å ta tøffe valg, vi må tørre å ta debatten. All honnør til Torgeir Dahl i Molde, som sier at deponidebatten er umulig å unngå. Selv om hans parti antagelig står imot de som roper høyest i saken.

Alle politikerne i Hustadvika ser at vi styrer mot ROBEK, alle ser at Sylte-prosjektet nå kjøres med ekspressfart. Er vi sikker på at vi får mest igjen for pengene? Er vi klar over en faglig tilrådning fra AS Bygganalyse om å heller sannere den gamle skolen og bygge en ny? Hva vet alle de nye politikerne om prosjektet og kostnadene rundt strukturvedtaket?

Noen fakta:

Oppussing og tilbygg Sylte 68,0 millioner (Vedtatt økonomiplan)

Oppussing Tornes 10,3 millioner (Vedtatt økonomiplan)

Ny Haukås skole 229,0 millioner (Vedtatt økonomiplan)


Hva ville en fellesskole blitt i merinvesteringer? Burde vi heller bygd en helt ny Sylte skole? Tør vi og bør vi se de tallene når vi vet vi styrer mot ROBEK?

Vi vet at man trenger ca 12 kvm pr elev ved nybygg, ved større skoler kanskje litt mindre. Vi vet at prisen pr kvm nybygg er ca 35 000,- pr kvm. Vi vet vi måttet bygge for ca 250 flere elver enn ved dagens vedtak. Vi vet altså at investeringen på Haukås hadde blitt ca ca 96 millioner mer.

Vi vet vi kunne trukket fra investeringene på Sylte og Tornes. Det hadde gitt i underkant av 20 millioner i ekstra investeringer!

Vi vet at i SP sitt eget budsjett så ble det lagt inn 1 million i besparelse pr nedlagte bygg(Malme og Aureosen), tall Telemarksforskning ikke hadde med i sine beregninger.

Vi vet en fellesskole hadde spart driftsbudsjettet for 5,6 lærerstillinger og 1,5 årsverk administrasjon. Vi vet det ville gitt 1,5 million mer i skyssutgifter.

Når man ser kostnadene i økonomiplan og den kunnskapen vi faktisk har fra tidligere utredninger så hadde vi spart ca 6 millioner allerede første året! Så vet vi at driftsutgifter vil stige med konsumprisindeks hvert eneste år, investeringer/lån virker motsatt pga av blant annet inflasjon.

Ser man dette over et lengre tidsperspektiv, lånene er på 40 år! Bare de første 10 årene snakker vi besparelser oppimot 100 millioner om man foretar en nominell beregning av kontantstrømmen! Er vi i en økonomisk situasjon til å ikke ta den debatten?

Ingen ønsker å ta fra noen skole, eller at det er noen som ikke ser verdien av Tornes eller Malmefjorden. Vi ser bare det faktum at barna deltar mer og mer på samme fotballag, håndballag, turn og andre fritidsaktiviteter. Denne utviklingen har egentlig gått ganske fort og det er lite som tyder på at den blir reversert.

Hva ønsker vi egentlig for barna våre? Nå blir det bygget en gymsal på Sylte – idrettslaget har i dialog med kommunen meldt tilbake at de ikke ser noe stort behov for en gymsal. De trengte en hall. Etter sist vedtak så blir det også bygd en gymsal i tilknytning til ny Haukås skole. Det blir ikke noen avlastning for Frænahallen, frivilligheten kan ikke i like stor grad ta den i bruk.

Vi skal altså bygge to gymsaler man kunne slå seg på brystet med i 1970, 6-7 km fra hverandre i 2020!

Vi sitter virkelig med følelsen av at vi kommer til å tenke tilbake på akkurat den tiden, disse månedene, det vannet som rant i elva forbi oss akkurat nå om noen år. At det var noen elementer i den elva som virkelig kunne gjort noe for å bli en attraktiv bo-kommune!

Edvard Hoem sitt «Rett ryggen no, sjå lenger fram», passer godt! Det er noe fint med poesi, dikt, sang og kunst. Alle kan ha sin forståelse av det og ingen sin tolkning er noe mer rett og feil av den grunn.

Vi bruker rett og slett de store pengene på strukturer tilpasset 1970, og investeringene er irreversible. Etter hvert som økonomien ble strammere og strammere så burde man heller gått fra 1-4 løsning til en felles skole.

Tør vi ta debatten og evaluere? Eller kjører vi på i ekspressfart uten at Eide, Tornes, Hustad/Farstad, Elnesvågen, sør-siden og Bud rekker å ta inn over seg hvilke prioriteringer som faktisk skjer og med hvilke konsekvenser?


Arne Birger Sildnes og Jan Arve Dyrnes


Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal