LESERINNLEGG

Forslaget om å legge ned YSK-fagene fremstår for oss som lite fremtidsrettet, og stikk i strid med det næringen selv ønsker

Leserinnlegg

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) mener forslaget om kutt i yrkesfagene og spesielt YSK er lite fremtidsrettet og i samsvar med næringslivets behov, og har på bakgrunn av dette sendt følgende innspill til fylkestinget;

Byggfagene har vært gjennom uheldige nedskjæringer og kamper over flere år. Resultatet er at tilgangen på faglært arbeidskraft er lavere enn etterspørselen. Enkelt sagt vi har lærlingeplassene men vi har ikke lærlingene. Vi er avhengig av at de videregående skolene har et tilbud som gjenspeiler næringslivets behov for kompetanse og fremtidig arbeidskraft. Slik oppfatter vi ikke forslaget som ble vedtatt i fylkesutvalget. Forslaget sender også signal til ungdommene, som tidligere har hatt disse tilbudene som et studietilbud ved sin nærskole. Det vil utvilsomt bety at de velger annen utdanning i stedet, kanskje vil de også velge bort en yrkesfaglig karriere.

Krav om bruk av lærlinger står sentralt i Lov om offentlige anskaffelser, og Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Når det fra fylkeskommunens side foreslås å redusere tilbudet, vil våre medlemsbedrifter i fremtiden ha problemer med å oppfylle kravet til lærlinger på oppdrag for offentlige byggherrer.

Forslaget om å legge ned YSK-fagene fremstår for oss som lite fremtidsrettet, og stikk i strid med det næringen selv ønsker. YSK lærlinger som gjennomfører en høyrere utdanning, er en unik ressurs for bedriftene etter endt utdanning. Saksfremlegget foreslår at den unike YSK kompetansen kan oppnås gjennom et ordinært fagutdanningsløp med 2 år skole + 1 år påbygg i skole, dvs totalt 3 år på skole. Det er ikke et likeverdig tilbud som dagens YSK tilbud.

YSK innen byggfag har vært og er viktig for å styrke attraktiviteten og omdømme til næringen og yrkesfaglige studieretninger. EBA stilte spørsmål til fylkeskommunen om økonomien i forslaget da de foreslo å flytte YSK i 2016. YSK bør tilbys på en skole der det er et ordinært tilbud innen Bygg og Anleggsteknikk, de har samme behovene for gode og moderne fasiliteter. Det kan gi flerbruk på verksted og faglærere om man kjører det på samme skole. Attraktiviteten til utdanningen er også avhengig av et desentralisert tilbud i nærheten av skolelevenes bosted.

Det er mange spennende store prosjekter som er eller skal settes i gang i fylket vårt de kommende årene. Alle statistikker sier at vi trenger mange nye fagarbeidere i årene som kommer. Vi har også registrert at det er flere bransjer og bedrifter som har advart og advarer nok engang mot nedskjæringer i utdanningene. Dette gjelder også Bygg og Anleggs næringen, vi trenger de lærlingene vi har. EBA har full forståelse for at det må spares penger, men da kan man ikke gjøre seg den bjørnetjenesten å kutte utdanningene fremover. Sparingen må foregå på andre områder.

EBA er ikke fornøyd med at YSK for byggfag ikke ble videreført i vedtaket i fylkesutvalget, og ber politikerne sette seg inn i bakgrunnen for at denne linjen ble etablert. Dette tilbudet er et resultat av godt samarbeid mellom de videregående skolene Romsdal og Fræna (som hadde tilbudet vekselsvis frem til 2016), bedriftene, EBA og fylkeskommunen, og har eksistert i 14 år. Søkertallet og etterspørselen har variert fra år til år, men dette er et studietilbud som bedriftene setter høyt.

EBA forventer at YSK for byggfag videreføres, og at politikerne opprettholde studietilbudene som ble vedtatt i fylkesutvalget. Skal vi fortsatt sikre god verdiskapning og utviklingsmuligheter i dette fylket, må fylkeskommunen gå i dialog med oss. Vi ser den økonomiske utfordringen, men vi trenger et studietilbud som dekker næringens behov.

Styret i EBA Møre og Romsdal

Eskild Røsand/sign Arve Sæter/sign Tine G. Laskerud/sign Stig Mork/sign
Betonmast Røsand AS Christie & Opsahl Grytnes Entreprenør AS Veidekke distrikt Møre og Romsdal

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal