LESERINNLEGG

Ubegripelig om takstene heves nok en gang, samtidig som fergetilbudet blir betydelig dårligere

«Fylkesrådmannens forslag vil ramme næringslivet og pendlere hardt».

STOR TRAFIKK: Sølsnes-Åfarnes er tredje største fylkessambandet i Møre og Romsdal, og landets 14. største fergesamband.  Foto: Richard Nergaard

Leserinnlegg

Så sent som i 2018 fikk Langfjordforbindelsen AS gjennomslag for å få på plass B-ferge over Langfjorden også i vinterhalvåret. Dette ble finansiert gjennom at takstene ble økt med to takstsoner. Fylkesrådmannen har nå lagt fram forslag om ytterligere takstøkninger, samtidig som man ønsker å gå tilbake til kun en ferge halve året. Det vil være drastisk dersom dette forslaget går gjennom. Langfjordforbindelsen AS, Rauma Næringslag og Molde Næringsforum er sterkt bekymret for effekten av de foreslåtte kuttene. Vi ber politikerne legge vekk forslaget med en gang!

Fylkesrådmannens forslag vil ramme næringslivet og pendlere hardt. Arbeidet med utviklingen av en større bo- og arbeidsmarkedsregion vi bli satt kraftig tilbake. Samtidig blir den økonomiske belastningen for både pendlere, og ikke minst den store andelen av næringstransport, formidabel.

Sølsnes-Åfarnes er tredje største fylkessambandet i Møre og Romsdal, og landets 14. største fergesambandet med en ÅDT (årsdøgntrafikk) i 2018 på hele 2469.

Fylkesvei 64 er en av de mest sentrale fylkesveiene i Møre og Romsdal. Veien knytter sammen Rauma og Romsdalshalvøya, og er en viktig eksportvei for industrien i Romsdal og store deler av Nordmøre. Av de 20 største sambandene i landet er Sølsnes- Åfarnes det sambandet som har størst andel næringstrafikk. Nærmere 20 % av kjøretøyene er over 6 meter og ca 12 % over 10 meter. Dette viser at veien er en svært viktig transportåre for næringslivet i hele regionen.

B-ferga over Langfjorden er finansiert gjennom høyere takster. Vi kan ikke forstå at disse pengene skal benyttes til å subsidiere andre mindre lønnsomme fergestrekninger og andre fergeavløsningsprosjekt i fylket!

Ut fra betydningen, størrelsen og økonomien i sambandet er det uforståelig om en velger å svekke tilbudet på et fergesamband som er så stort og viktig for næringsutviklingen i fylket.

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal