LESERINNLEGG

Jakt og Fiske. Ny fjellov. Innenbygds og utenbygds jegere - diskriminering av allmennheten

Leserinnlegg

I innstillingen til ny fjellov foreslås at jakt og fiske fortsatt skal være en allmenningsrett for innebygdsboende.

Fjellovkomiteen fra 1920 sier i forarbeidet til Fjelloven at loven er en allemannsrett, ikke en allmenningsrett. Høyesterett kom i 1963 enstemmig fram til at retten til jakt og fiske ikke er en allmenningsrett. Det samme sier Høyesterett i 1991 i Skjerstaddommen

På denne bakgrunn kan bl.a. regjeringsadvokaten ikke se at retten til jakt og fiske i statsallmenninger kan karakteriseres som en allmenningsrett . Det vil si at loven ikke skal skille mellom innenbygds og utenbygds brukere.

På tross av konklusjonen i to høyesterettsdommer overser utvalget dette.

I innstillingen til ny fjellov, foreslår bl.a. NJFF at bl.a. jakt og fiske fortsatt skal være en allmenningsrett, med forskjellsbehandling av brukere etter hvilken postadresse du har i Norge.

Dette altså i strid med to høyesterettsdommer. Begrunnelsen fra utvalget som har avgitt innstilling, er at «dette fungerer godt, og kan skape splid dersom det blir forandret»

Det er ca. 4,6 millioner innbyggere i Sør Norge, statsallmenningene dekker ca. 13,5% av all grunn i dette området.

Tor Steigedal  Foto: Privat

I underkant av 400 er innenbygds småviltjegere med hund.

En gjennomgang viser at i de 94 Fjellstyrene i Norge, er det anslagsvis i underkant av fire hundre småviltjegere med hund som nyter godt av lovbestemmelsen om innenbygdsboende jeger i fjelloven i Norge.

Etter loven kan fjellstyrene nekte utenbygds jegere jakt med hund, og samtidig tillate fritt kortsalg til innenbygds jegere. Kommunegrensene fra 1956 avgjør om du er innenbygds jeger.

Over 99% av befolkningen diskrimineres!

Fraflytting

Innenbygdsboendes argumenter mot å miste denne lovbeskyttelsen, er at det vil øke fraflyttingen. Omfanget av eventuell fraflytting er ikke estimert eller tallfestet.

Å åpne for allmennheten er i samsvar med Granavolden-plattformen. Forslag til ny Fjellov legges fram etter jul, - vi krysser fingrene.

Kilde NOU 2018/11.

Tor Steigedal

--------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook