LESERINNLEGG:

Tiltak foreslått i Omstilling 2020

Leserinnlegg

Delrapport svekker kvaliteten på fagutdanninga som er viktig for industrien i Romsdalsregionen.

Romsdal Forum for Teknologisk Fag (RFfTF) er et forum som har 14 industribedrifter i Romsdalsregionen som medlemmer; Glamox, Vard Langstein, Vard Aukra, Brunvoll, NOV Midsund, Astero, Br. Midthaug, Oshaug Metall, Ameka, Molde Jarnvare, Doosan, Helseth, FrioNordica og Br. Langset. Tilsammen ivaretar våre medlemsbedrifter mellom 1500 og 2000 årsverk i regionen.

Forumet har som formål å ivareta, samt stimulere ungdommer til å velge, den fagutdanninga som industrien har behov for fremover. Våre medlemsbedrifter er avhengige av kvalifisert lokal arbeidskraft også i årene som kommer.

RFfTF mener et vedtak av foreslåtte tiltak i «Omstilling 2020 - Delrapport: Tilbods- og skolestruktur, reduksjon av driftsnivå – Utdanning», går ut over fremtidig utdanning av dyktige og kvalifiserte medarbeidere for våre medlemmer. Vi er generelt bekymret over tiltakene i saksfremlegget som bygger ned fagutdanninga i industrifylket Møre og Romsdal. Er dette en riktig prioritering for Norge som industrinasjon? De senere årene har vi hatt en nasjonal satsning på, og styrking av, fagutdanninga i Norge. Vi oppfatter de foreslåtte tiltakene som nedbyggende av satsingen på en bærekraftig omstilling.

Under tiltaksområde 2 er det foreslått å legge ned YSK utdanninga i hele Møre og Romsdal, inkludert tilbudet i Romsdalsregionen.

YSK elevene har bidratt til en generell kvalitetsheving av nivået på fagutdanninga i bedriftene, både når det gjelder holdninger og kompetansenivå. Et opplæringsmiljø som består av både YSK-lærlinger, og lærlinger som går et ordinært løp, har gitt en positiv effekt for alle lærlingene. Vi erfarer og at YSK-utdanninga har medført en mye tettere dialog, og erfaringsutveksling, mellom skole og bedrift.

RFfTF mener at en nedleggelse av YSK-utdanninga innen TIP-fagene vil svekke fagopplæringa i våre bedrifter og gjeninnføre et skille hvor skoleflinke elever ikke velger fagopplæring ute i bedrift.

YSK-lærlinger som går videre og gjennomfører en høyere utdanning er en unik ressurs for bedrifter etter endt utdanning. Ansatte med en kombinasjon av solid fagkompetanse og høyskoleutdanning gir innovasjonskraft i bedriftene.

Saksfremlegget foreslår at den unike YSK kompetansen kan oppnås gjennom et ordinært fagutdanningsløp med 2 år skole + 1 år påbygg i skole, dvs totalt 3 år på skole. RFfTF stiller et stort spørsmål ved om dette er rimeligere å drifte enn de 2 årene YSK-utdanningen samlet sett har eleven på skolebenken.

RFfTF mener at YSK-utdanninga innen tekniske fag må opprettholdes i Romsdalsregionen, dvs ved Fræna Videregående, for å opprettholde det oppnådde kvalitetsnivået og attraktiviteten som fagutdanninga har fått.

Styret og leder av AU i RFfTF:
Magne G Lyngstad,
Per Olav Myrstad,
Hilde-Marit Fjærestad Fiksdal,
Marthe Outzen

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal