Leserinnlegg:

Nei til økte ferjetakster!

Helge Kjøll jr  Foto: Privat

Leserinnlegg

Fylkesrådmannens forslag til økte billettpriser på ferjene i Møre og Romsdal fører til store protester fra alle som er avhengig av et god ferjetilbud. Forslaget vil føre til en prisøkning som vil komme i tillegg til at takstsonene økes med ytterligere to nivå ved innføring av autopass. Økte billettpriser vil først og fremst ramme pendlere, det vil ramme næringslivet, det vil stort sett ramme de fleste som er avhengig av ferje i fylket vårt. Det som nå skjer er kort og godt med på å utarme distriktene ved å pålegge både vanlig reisende og næringsliv ei stor ekstraregning og et dårligere ferjetilbud. Dette delvis på grunn av fylkeskommunens økonomiske situasjon men først og fremst på grunn av et system som er underfinansiert fra staten si side. Et system det burde ha vært ryddet opp i for lenge siden.

En av hovedgrunnene til underfinansieringen er statens mål om utslippsfrie båt- og ferjeruter innen 2025. Et positivt og viktig miljøtiltak, men finansieringen blir dessverre ikke fulgt opp. Et mål som bl.a. vil medføre ombygging av ferjer, nye ferjekaier med landstrøm og batteribank. For Møre og Romsdal er det snakk om et beløp på mellom 150 og 180 millioner kr. Dersom staten hadde fulgt opp med nok penger hadde ikke dagens utfordring med økte billettpriser og et dårligere ferjetilbud vært en sak.

Dersom de foreslåtte økningene blir vedtatt i fylkestinget, vil det medføre mindre lønnsomhet for næringslivet i fylket vårt. Aktiviteten og utviklingen vil og på grunn av økte kostnader bremse opp. For folk flest ,og ikke minst for oss som til daglig er avhengig av ferje for å komme på jobb, blir det mindre attraktivt å bo der vi bor. Økte billettpriser og dårligere ferjetilbud vil derfor også kunne føre til økt sentralisering. Dette er langt fra en ønsket utvikling.

Jeg ønsker meg derfor et enda tydeligere engasjement fra Mørebenken. Det må jobbes for økte statlige overføringer og at dagens priser harmoniseres til et nivå lik bompengenivået ellers i landet Jeg ønsker også at Romsdal Regionråd kommer på banen med et klart budskap om at føringene som ligger i fylkesmannens budsjettforslag ikke kan vedtas. Løsningen i denne saken er først og fremst større overføringer fra staten sin side. Dette må våre sentrale og lokale politikere aktivt jobbe for. Det er dette folket forventer nå!

Helge Kjøll jr.

Aukra KrF

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal